Etikett: Klimatet

  • Kontinuitet och bristen därav

    Mitt senaste inlägg skrevs för ett och ett halvt liv sedan. I sällskap av husköp med tillhörande totalrenovering, karriärbyte, karriäråterbyte, barnuppfostran, sjukdomar och livets allt har mina nedskrivna tankar med all rätt bortprioriterats. Plötsligt anser jag mig ha tid? Eller så behövs bara ett utlopp. Det är november 2023 och efter två veckors hällregn har…